Våra tjänster

Vi är specialiserade på hantverksarbeten utförda i privata hem. Detta innefattar oftast handyman, snickar- och/eller målaruppdrag i olika former. Vi har också ett nära samarbete med av oss utvalda el - och VVS-firmor och kan därmed ta oss an större projekt som inkluderar fler yrkesområden.

Utöver att vi vill att du ska vara nöjd med det utförda arbetet vill vi också att du ska känna dig säker på att vi håller oss till det avtalade priset, passar tider, kommunicerar snabbt och tydligt samt ger dig löpande information under projektets gång.

Beroende på uppdragets storlek kan vi ge offert på fast pris eller löpande räkning.

Exempel på uppdrag som vi gärna tar:
Ommålning av lägenhet eller villa invändigt
Ommålning av villa utvändigt
Lägenhetsrenovering
Köksmontering
Altanbyggen
Golvläggning
Rivning
Markarbete

Exempel på uppdrag som vi inte tar:
Rena elinstallationer eller VVS-uppdrag som inte ingår i ett annat projekt
Nybyggnationer av småhus eller garage
Takläggning
Badrumsrenovering med krav på våtrumsbehörighet
Poolarbeten