VÅRA PRISER

Löpande räkning - 395 kr per timme efter ROT-avdrag

Du har självklart rätt att välja ROT-avdrag när du bokar, såväl vid fast pris som löpande räkning. Vi hanterar rapportering till Skatteverket. Detta innebär att du endast betalar 70% av arbetskostnaden (upp till 50.000 per år och person).

Fast pris - vi lämnar en offert

Många kunder uppskattar att få en offert på ett fast pris för att på förhand veta vad arbetet kommer kosta. I dessa fall brukar vi vilja besöka dig först för att titta på omgivningen och få förutsättningarna klara för oss. Därefter skickar vi en offert till dig via e-post.

Övriga kostnader som kan tillkomma

Servicebil inkl verktyg och 20 km - 350 kr
Milersättning - 44 kr/mil
Parkering och trängselavgift - självkostnad
Fakturaavgift (om pappersfaktura önskas) - 25 kr/avi
Om vi köper material görs det till butikspris +15%