Nöjd-kund-garanti

Vi är väldigt måna om att du ska bli nöjd med de tjänster vi utför åt dig. Med anledning av detta har vi utformat en nöjd-kund-garanti.

Om du inte är nöjd med ett av våra arbeten så åtgärdar vi detta kostnadsfritt så snart som det är möjligt. Vi fakturerar, om inte annat överenskommits, efter utfört och godkänt uppdrag.

Vi följer reglerna i Hantverkarformuläret-17 som är framtaget av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier.

 

Handy.nu AB

  • Är registrerat för F-skatt
  • Har ansvarsförsäkring (upp till 20 miljoner kr) och allriskförsäkring genom Länsförsäkringar
  • Innehar utbildning för Bas-P och Bas-U
  • Har enbart samarbete med elektrikerföretag som är registrerade hos Elsäkerhetsverket
  • Har enbart samarbete med VVS-företag som är auktoriserade av Säker Vatten