INREDNINGS- OCH TRÄDGÅRDSDESIGN
"EN SUPPORT FÖR ATT FÖRVERKLIGA DINA IDÉER & DRÖMMAR OM EN UNIK PERSONLIG HEMMILJÖ"
VÅR INREDNINGS- OCH TRÄDGÅRDSDESIGNER JONAS

Jonas har en professionell bakgund som inredningsdesigner och konceptutvecklare. Uppdragen har varit på kommersiella internationella och nationella företag inom retail samt även privata projekt. Hans fokus är att förändra och förbättra för att optimera och uttnyttja ytor på bästa sätt med en strävan att nå unika slutresultat både vad gäller inredningsprojekt och planering av trädgårdsområden. Jonas kan hjälpa dig med följande:

1) ÖVERGRIPANDE DESIGNIDÉER:
- Moodboards, skisser och diskussioner
2) KONKRETA DESIGNIDÉER:
- Planlösning, planering av kök / badrum / förvaring / platsbyggda lösningar
- Trädgårdsplanering: markytor & växtlighet / växtus / pergola / pool
3) BELYSNINGSPLANERING
4) KOMPLETT RITNINGAR: Fungerar som underlag till våra hantverkare
5) INKÖPSLISTOR OCH TIPS PÅ INKÖPSSTÄLLEN OCH LEVERANTÖRER
6) PROJEKTLEDNING: Ett stöd genom hela processen fram till färdigt slutresultat

HUR SER PROCESSEN UT?

1. KOSTNADSFRITT HEMBESÖK
Till största delen innebär besöket att Jonas får till
sig era önskemål och att en första överskådning
och analys av era ytor görs.
Möjlighet finns att vi här även kan skissa ut vissa
idéer väldigt grovt för att få en första inblick
och gemansam förståelse för lösningar som rör
te x. planlösning, köksplanering, förvaring, badrum,
utomhusytor och växtlighet
BRA ATT FÖRBEREDA INFÖR HEMBESÖKET
Det är viktigt att du förbereder dig för att få ut
mesta möjliga av besöket. Vad är dina drömmar?
Vad saknas? Vad fungerar bra respektive dåligt?
Vilka användningsbehov finns?
För att enkelt och snabbt förstå varandra
underlättar det om du tar fram referensbilder
som kan förmedla en känsla, karaktär eller stil
som du gillar. Om möjlighet finns, plocka även
fram befintliga planritningar som visar era
boendeytor och tomtkarta vid utomhusprojekt,
gör även en kort lista på vad du vill ta upp på mötet.

2. KONCEPTSKISS
Här ligger fokus på det kreativa idéarbetet och vi
går nu vidare med att konkretisera idéer för
inrednings- och trädgårdslösningar som ni är
intresserade av.
En övergripande skiss presenteras där ni tydligt
kan se och förstå aktuella idélösningar och
planeringar av utrymmen.
Här presenteras även uttryck, känsla, stil och
struktur, vi diskuterar också färgersättning och
materialval.
Konceptskissen avslutas med en avstämning där
vi går igenom och enas om vilka lösningar ni vill
genomflöra och ta med in i nästa steg i processen.

3. SLUTLIGT RITNINGSUNDERLAG
Konceptskissen är nu avstämd med er och vi är
överens om vilka lösningar som är aktuella för er
att gå vidare med. Syftet är nu att få fram ett
komplett och fullt redovisande ritningsunderlag
med som visar planritning, material, färg, former,
detaljer och funktioner.
Allt förfinas och renritas för att bli skalenliga
ritningar som också kommer att fungera som
arbetsunderlag för våra hantverkare. Här kan även
inklöpslistor tas fram och tips på passande
inredningsleverantörer ges.

VAD KOSTAR EN INREDNINGS- OCH TRÄDGÅRDSDESIGNER?

FÖR ATT DU SKA FÅ EN UNGEFÄRLIG INDIKATION PÅ VAD DET
HANDLAR OM PRISMÄSSIGT ATT ANLITA EN INREDNINGSOCH TRÄDGÅRDSDESIGNER HAR VI TAGIT FRAM NÅGRA TYPEXEMPEL:

KÖKSPLANERING
CA. 16.000 KR
BADRUMSPLANERING
CA. 9.000 KR
VILLATRÄDGÅRD - MARKARBETEN & VÄXTLIGHET
CA. 30.000 KR
RENOVERING AV BOSTAD CA. 80 KVM
CA. 40.000 - 50.000 KR
RENOVERING AV BOSTAD CA. 160 KVM
CA. 50.000 - 60.000 KR

ALL KREATIV RÅDGIVNING,
PLANERING OCH PROJEKTLEDNING OFFERERAS
UTIFRÅN DETALJERINGSGRAD OCH OMFATTNING.
TIMDEBITERINGEN ÄR: 1.500 KR INKL. MOMS